3.6 / 4.0 / 4.2 V8

Все о двигателях V8 объемом 3.6 / 4.0 / 4.2 литра: 3.6 V8 32v, 4.0 V8 TFSI, 4.2 V8 40v, 4.2 V8 32v FSI
Сверху