2.7 / 2.8 / 3.0 / 3.2 V6

Все о двигателях V6 объемом 2.7 / 2.8 / 3.0 / 3.2 литра: 2.7 V6 biturbo, 2.8 V6 30v, 2.8 V6 24v FSI, 3.0 V6 30v, 3.0 V6 24v TFSI, 3.2 V6 24v FSI
Сверху